เกี่ยวกับเรา

ร้านค้าของเรา

ร้านค้าของเราเริ่มมาจากการเป็นแผนกขายเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์ช่างของร้านเพื่อนเกษตรปากช่องตั้งแต่ ปี พ.ศ.2548 และในปี พ.ศ. 2556 ร้านค้าของเราได้เริ่มดำเนินธุรกิจในนามของ หจก.เพื่อนช่างปากช่องจนกระทั่งถึงปัจจุบันนับเป็นเวลารวมกว่า 10 ปี    โดยปัจจุบันร้านของเราได้เล็งเห็นถึงอัตราการขยายตัวของร้านค้าของเรา   จึงได้ริเริ่มดำเนินการก่อสร้างร้านค้าใหม่ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2559 และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการท่านได้สะดวกยิ่งขึ้น   จากประสบการณ์ที่มีของเราทำให้เรามั่นใจว่าจะแนะนำและให้บริการกับท่านได้อย่างเหมาะสม   เนื่องด้วยโลกยุคปัจจุบันกำลังจะก้าวไปสู่โลกยุคดิจิตอลเราจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในส่วนนี้และได้เริ่มจัดทำเว็บไซด์ขึ้น   เพื่อที่จะเพิ่มช่องทางการให้บริการกับท่านช่วยให้ท่านลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มความสะดวกสบายในการสั่งซื้อสินค้าจากทางร้านค้าของเรา  

ร้านค้าของเราได้เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 01 มีนาคม 2559

mechfellow_shop


Menu

สินค้าราคาพิเศษ

สินค้าขายดี

ผู้ผลิต

ป้ายกำกับ

ข้อมูลข่าวสาร