การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้าของท่าน

         สินค้าจะถูกเริ่มดำเนินการภายในระยะเวลา 2 วันทำการหลังจากได้รับการยืนยันการจ่ายเงินและจะถูกจัดส่งโดยผู้ให้บริการที่ทางลูกค้าได้ทำการเลือกไว้ในขั้นตอนการเลือกวิธีการจัดส่งสินค้า. ถ้าลูกค้าต้องการเลือกวิธีการจัดส่งสินค้าที่ไม่ได้มีระบุไว้ในตัวเลือกของทางเว็บไซด์ของเรา, อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนั้นกรุณาแจ้งให้ทางเราก่อนที่จะมีการสั่งซื้อถ้าทางลูกค้ามีความประสงค์เช่นนั้น. ถ้าลูกค้าเลือกการจัดส่งด้วย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แบบ EMS ทางเราจะดำเนินแจ้งหมายเลขพัสดุภัณฑ์และลิงค์ให้กับลูกค้าทางอีเมล์ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้   เพื่อที่ทางลูกค้าจะสามารถใช้ตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าได้ทางเว็บไซด์ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด.

          ค่าขนส่งที่ได้ทำการเรียกเก็บทางเราได้รวมค่าบรรจุภัณฑ์และค่าดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   โดยค่าบรรจุภัณฑ์และค่าดำเนินการเป็นจะอัตราคงที่  ส่วนค่าขนส่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามน้ำหนักของสินค้ารวมกับบรรจุภัณฑ์และชนิดของการจัดส่งของสินค้าที่ถูกเลือกด้วยลูกค้า.  ทางเราขอแนะนำให้ท่านรวบรวมการสั่งซื้อสินค้าภายในการสั่งซื้อเดียวกัน. เราไม่สามารถรวบรายการการสั่งซื้อ 2 รายการที่มีสถานที่การจัดส่งแตกต่างกัน, และค่าจัดส่งจะถูกคิดแยกตามรายการสั่งซื้อนั้นๆ. สินค้าของท่านถูกดำเนินบนความเสี่ยงของท่านเอง แต่กล่องที่บรรจุสินค้าจะมีขนาดที่เหมาะสมกับสินค้าที่ถูกบรรจุและสินค้าของท่านจะได้รับการป้องกันเป็นอย่างดีจากวัสดุกันกระแทก.


Menu

สินค้าราคาพิเศษ

สินค้าขายดี

ผู้ผลิต

ป้ายกำกับ

ข้อมูลข่าวสาร