129221183

สินค้าใหม่

ใบเลื่อย Sawzall MIL ตัดกิ่งไม้ 9 นิ้ว

฿ 457.94ไม่รวมภาษี

Extra deep gullets : ร่ฟัลึป็พิ ช่ยคลขี้เลื่อ ได้เร็กว่

Unique fleam ground teeth ขึ้รูฟัที่ช่ยให้ลื่ ได้ทั้สอทิาง

Induction hardened ฟัลื่ชุบแข็พิ่มอยุารใช้งาน

ความคิดเห็น

Write a review

ใบเลื่อย Sawzall MIL ตัดกิ่งไม้ 9 นิ้ว

ใบเลื่อย Sawzall MIL ตัดกิ่งไม้ 9 นิ้ว

ใบเลื่อย Sawzall MIL ตัดกิ่งไม้ 9 นิ้ว

30 สินค้าในหมวดสินค้าเดียวกัน: