การคืนและเปลี่ยนสินค้า

           ทางร้านค้าของเรายินดีรับคืนสินค้าในกรณีที่ลูกค้ามีการสั่งซื้อสินค้าผิดโดยไม่ได้เจตนา ลูกค้าจะต้องติดต่อทางร้านค้าของเราภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้ทำการสั่งซื้อสินค้าชิ้นนั้น  แต่ทางร้านค้าของเราจะไม่สามารถคืนเป็นเงินสดให้กับลูกค้าได้   ทางลูกค้ามีความจำเป็นที่จะต้องเลือกซื้อสินค้าที่ถูกต้องอีกครั้ง   โดยสินค้าที่จะทำการเลือกใหม่จะต้องมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับมูลค่าของสินค้าที่ทางลูกค้าต้องการจะคืนหรือเปลี่ยน   และทางลูกค้าจะต้องเป็น ผู้รับผิดชอบออกค่าใช่จ่ายในการส่งสินค้ากลับ มายังร้านค้าของเรา    เมื่อสินค้ากลับมาถึงทางร้านค้าของเราสินค้าจะถูกส่งเข้าสู่ขบวนการตรวจสอบว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ทางร้านค้าของเรากำหนดไว้หรือไม่


เงื่อนไขการรับคืนและเปลี่ยนสินค้า

  • สินค้าและกล่องบรรจุสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ (โดยที่ยังไม่ถูกใช้งาน) 

  • อุปกรณ์เสริมหรือของแถมที่ถูกส่งไปพร้อมกับสินค้าจะต้องถูกส่งคืนกลับมาอย่างครบถ้วน (โดยที่ยังไม่ถูกใช้งาน)

  • สินค้าจะต้องถูกส่งกลับคืน ภายใน 7 วันหลังโดยนับจากวันที่แสดงอยู่บนใบเสร็จที่ออกโดยร้านค้าของเรา

  • ทางลูกค้าจะต้องมีหลักฐานการซื้อขายที่ระบุถึงตัวสินค้าที่จะทำการคืนและต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยร้านค้าของเราส่งมาพร้อมกับสินค้า


ทางร้านค้าของเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับคืนและเปลี่ยนสินค้า ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางร้านค้าของเรากำหนดไว้ข้างต้น


ขั้นตอนการคืนและเปลี่ยนสินค้า

  • ติดต่อกลับมาที่เราโดยแจ้งหมายเลขการสั่งซื้อพร้อมกับเหตุผลที่ต้องการจะคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

  • รอการอนุมัติในการส่งสินค้ากลับจากทางร้านค้าของเรา  หลังจากนั้นทางลูกค้าจึงสามารถส่งสินค้ากลับมาที่ทางร้านค้าของเราได้

  • หลังจากที่เราทางร้านค้าของเราได้รับสินค้าแล้ว  สินค้าจะเริ่มส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์   ถ้าสินค้าอยู่ในเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้เบื้องต้นทางเราจะติดต่อกลับหาลูกค้าเพื่อให้ทำการสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการอีกครั้ง   โดยมูลค่าของสินค้าจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับสินค้าที่ส่งกลับมายังเรา

  • เมื่อสินค้าชิ้นใหม่ได้ถูกจัดส่งออกจากร้านค้าของเราแล้วทางเราจะดำเนินการคืนเงินเฉพาะราคาของสินค้าชิ้นนั้นโดยจะไม่คืนค่าขนส่งของสินค้าชิ้นนั้น


Menu

สินค้าราคาพิเศษ

สินค้าขายดี

ผู้ผลิต

ป้ายกำกับ

ข้อมูลข่าวสาร